Wkładki ortopedyczne są produktem, który ma głównie za zadanie zwiększenie komfortu chodzenia w obuwiu. Ponad to, takie wkładki ortopedyczne zapobiegają chorobom stóp i niwelują dolegliwości związane ze stawami. Odpowiednie ich dobranie gwarantuje znaczne zmniejszenie lub usunięcie bólu bioder, kolan i stóp.

Kiedy powinno się stosować wkładki ortopedyczne

Najczęściej stosuje się je u dzieci, które mają wady postawy, oraz wady budowy stóp. Z racji tego, że dzieci są jeszcze w fazie wzrostu, ortopedycznymi wkładkami można na stałe skorygować wszelkie nieprawidłowości w budowie kręgosłupa, stóp czy kolan. W przypadku osób dorosłych, stosowanie wkładek ortopedycznych poprawia komfort noszenia obuwia, oraz znacznie niweluje dolegliwości bólowe kręgosłupa, stawów i więzadeł.


I003 – wkładki unoszące łuk poprzeczny

Rodzaje wkładek ortopedycznych

Najogólniejszym podziałem jest podział na wkładki wykonane indywidualnie, na większe dolegliwości, oraz wkładki gotowe, których główną funkcją jest prewencja przed powstawaniem poważniejszych dolegliwości w obrębie narządu ruchu i kręgosłupa. Te indywidualne natomiast również posiadają swój własny podział, który uzależniony jest od indywidualnych potrzeb pacjenta. Wkładki, które można kupić od ręki w sklepie, również posiadać mogą poniższe cechy, jednak jak wspomnieliśmy wyżej, mają głównie zastosowanie zapobiegawcze.

  • wkładki ortopedyczne supinujące – ich zadaniem jest uniesienie wewnętrznej krawędzi stopy,
  • wkładki ortopedyczne pronujące – ich zadaniem jest uniesienie zewnętrznych krawędzi stóp
  • wkładki ortopedyczne dla diabetyków – miękkie, wykonane z przepuszczalnych materiałów, które nie drażnią bardzo wrażliwej skóry diabetyka, wyposażone w punkty stymulujące pracę mięśni podeszwowych

Zanim powstaną nasze wkładki indywidualne

Zanim powstaną nasze wkładki, specjalnie stworzone pod kątem poważniejszych dolegliwości, musimy udać się do podologa, który przeprowadzi odpowiednie, specjalistyczne badania, dzięki którym nasze wkładki będą skuteczne i będą pasować do naszego obuwia. Musimy również poznać standardy użytkowania takich wkładek i mieć świadomość z czym się wiąże noszenie wkładek przez dłuższy okres czasu.
Na samo badanie, należy przynieść obuwie, w którym zwykle chodzimy i w którym nasze wkładki będą stosowane. Para indywidualnych wkładek, gdy jest wykonana prawidłowo, pasować będzie do wszystkich par butów z tego samego rodzaju, czyli na przykład do wszystkich trzewików, jakie posiadamy. Efektywność działania naszych wkładek ortopedycznych mieści się w przedziale od sześciu miesięcy do osiemnastu miesięcy. Podczas noszenia obuwia z wkładkami, zalecane jest poddanie się badaniu kontrolnemu, w tym przypadku po jednym do trzech miesiącach stosowania. Na taką kontrolną wizytę, należy oczywiście zabrać nasze wkładki ze sobą. Niezwykle istotną kwestią podczas używania wkładek ortopedycznych jest to, aby ściśle stosować się do zaleceń lekarza podologa lub fizjoterapeuty, albowiem w pierwszym okresie stosowania wkładek, może pojawić się dyskomfort, a nawet ból stóp. Nie jest to objaw niepokojący, albowiem stopy potrzebują czasu, aby w pełni zaadaptować się do zmian w obuwiu, jakie niosą wkładki.
Skupiliśmy się na wkładkach indywidualnych, pora zatem wspomnieć o rodzajach wkładek gotowych. Istnieje kilka rodzajów wkładek gotowych, których zastosowanie jest dobierane przy ścisłej współpracy ze specjalistami

  • supinujące korygujące wkładki ortopedyczne Memo
  • 1007 wkładki unoszące łuk podłużny i suponujące
  • 1005 wkładki suponujące step, łuk poprzeczny i podłużny
  • 1004 wkładki unoszące łuk poprzeczny i podłużny
  • 1001 wkładki do butów supinujące piętę
  • 1002 wkładki unoszące łuk podłużny
  • 1003 wkładki unoszące łuk poprzeczny, itp.

Jak widać powyżej, produkcja gotowych wkładek ortopedycznych również wiązać się musi ze współpracą z fizjoterapeutami i lekarzami pomologami, albowiem zakres potrzeb jest niestety ogromny. Każdy z rodzajów wkładek musi być niezwykle dobrze dopracowany, aby pacjent mógł dobrać dla siebie takie wkładki, które idealnie spełnią swoją prewencyjną rolę i zniwelują istniejący już ból.

Zespół 24medyczny.pl