Igły, kaniule i strzykawki – informacje ogólne.

Igły jednorazowe posiadają szerokie zastosowanie w medycynie. Wyróżnić możemy różne rodzaje igieł jak np. iniekcyjne, anestezjologiczne, biopsyjne, do pobierania leków [...]